Alarmbrief naar parlement: stop accijnsverhogingen

Een aantal organisaties uit het beroepsgoederenvervoer en de automobielsector heeft een stevige brief geschreven aan de fracties in de Eerste en Tweede Kamer. In het gezamenlijke schrijven proberen de groeperingen het parlement duidelijk te maken dat de geplande verhogingen van de brandstofaccijnzen meer kosten dan ze opleveren. Het opvoeren van de indirecte belasting op brandstof gaat bedrijven en overheid ‘honderden miljoenen’ kosten.

tweede kamer

De brief is opgesteld EVO en TLN, VNO-NCW en MKB-Nederland en BOVAG. In het onlangs Herfstakkoord zijn de geplande accijnsverhogingen van diesel (met 3 cent) en van lpg (met 7 cent) ongemoeid gebleven. Het akkoord is gesloten tussen regeringspartijen VVD en PvdA en oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. De afzenders van de brief willen dat de partijen alsnog afzien van de verhogingen. ‘De transportsector, het verladend bedrijfsleven en tankstations in de grensstreek worden door de accijnsverhogingen geconfronteerd met een nieuwe kostenstijging’, menen de opstellers van de brandbrief. Door ‘de groeiende prijsverschillen’ is het voor ondernemers met een tankstation ‘inmiddels onmogelijk om te concurreren’ met pomphouders aan de niet-Nederlandse kans van de grens. Volgens de brief is het gevolg daarvan dat ‘800 tankstations in hun voortbestaan worden bedreigd’.

Gevolgen

De accijnsverhoging op diesel zorgt volgens de belangenorganisatie ‘voor een lastenverzwaring van 230 miljoen euro in het goederenvervoer’. ‘Dit heeft negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid en het broze economische herstel in Nederland. De prijs van lpg ligt door de accijnsverhoging vanaf 1 januari 2014 in Nederland hoger dan in omringende landen. Tankstation-ondernemers in de grensstreek lopen hierdoor 560 miljoen euro per jaar aan omzet mis’. Dit ‘weglekeffect’ kost de overheid jaarlijks honderden miljoenen euro’s, aldus de protesterende partijen.