Andere aanpak tankstations

Tankstations in het Rijnmondgebied die in 2012 een sanctie kregen opgelegd wegens het onvoldoende naleven van wettelijke bepalingen, haalden een jaar laten bij controles betere resultaten. Tankstationhouders stellen zich bovendien actiever op bij de controles. Dat meldt de Milieudienst Rijnmond.milieu

 

Een grote meerderheid van 81 procent van tankstations waar een last onder dwangsom werd opgelegd of een proces-verbaal werd opgemaakt, liet volgens de dienst verbeteringen zien. De dienst heeft vorig jaar een nieuw plan van aanpak gevolgd. Volgens de milieudienst lieten ondernemers zich door de dienst vertellen wat er op het station verbeterd moest worden. Bedrijven kregen vorig jaar voor de inspectie een overzicht toegestuurd met de voornaamste veiligheidsvoorschriften. Zoals verwacht, was dat vaak een aansporing om de boel voor de controle op orde te hebben.

Naleving

Tankstations zonder overtredingen werden in 2013 niet geïnspecteerd. Alle aandacht en tijd ging naar stations die de voorschriften niet goed naleefden. Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor veiligheid en milieukwaliteit. De dienst heeft een checklist ontwikkeld die nu ook door andere omgevingsdiensten wordt gebruikt. Controles worden door het land op meer uniforme wijze uitgevoerd. Brancheorganisatie VNPI (Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie) is voorstander van uniformiteit in de handhaving en heeft meegekeken naar de checklist.