Auto is vooral praktisch bezit

Consumenten hechten weliswaar een zekere waarde aan het bezit van hun auto, van een warme band tussen persoon en voertuig is niet echt sprake. De auto wordt vooral gebruikt als vervoermiddel. Als statussymbool heeft de auto minder betekenis gekregen. Die uitkomsten komen uit een onderzoek, uitgevoerd in opdracht van een autoverzekeraar.

autoverkeer

Het onderzoek naar de beleving en waardering van ‘de auto’ werd in 2013 voor het eerst uitgevoerd. De studie werd eerder dit jaar herhaald. De verzamelde hoeveelheid gegevens is nog te mager om een zekere betekenis aan het onderzoek te kunnen geven. Van de deelnemers aan het onderzoek, geeft 65 procent aan de auto ‘onder geen beding’ weg te willen doen. Een dergelijk percentage kwam ook uit de studie van 2013. Minder automobilisten dan vorig jaar (55 procent versus 62 procent) voelt zich emotioneel verbonden met hun voertuig.