Ballast Nedam op You Tube over biomethaan

Ballast Nedam heeft een filmpje gemaakt waarin valt te zien hoe de brandstof biomethaan uit organische reststromen wordt gemaakt. Ook valt hierin te zien hoe deze duurzame brandstof in het wegverkeer kan worden toegepast en welke effecten dit op de uitstoot van CO2 heeft.