Beperking aanleg vloeistofdichte vloer

Vanaf deze maand mogen vloeistofdichte vloeren alleen nog worden aangelegd door bedrijven die opnieuw zijn erkend. Het gaat hierbij specifiek om vloeistofdichte vloeren voor plaatsen waar vloeibare brandstof aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of aan spoorvoertuigen wordt geleverd. Dat meldt het Nederlands Informatiecentrum Bodembeschermende Voorzieningen. 

IMG_8447

Het NIBV is de organisatie van bedrijven die zijn gespecialiseerd in milieubeschermende technieken in het algemeen en in bodembescherming in het bijzonder. Een nieuwe erkenning van vakkundigheid door de overheid is noodzakelijk geworden na een aantal veranderingen in het Besluit Bodemkwaliteit. De beoordelingscriteria voor bedrijven die vloeistofdichte vloeren aanleggen zijn gewijzigd. Nieuw te beoordelen criterium is onder meer een onderzoek naar betrouwbaarheid en integriteit van het bedrijf. Bij een positieve beoordeling volgt (opnieuw) de erkenning. Vijf bij de vereniging aangesloten bedrijven hebben inmiddels opnieuw erkenning verkregen. Volgens een opgave op de website telt de NIBV momenteel 37 aangesloten bedrijven.