BETA houdt bijeenkomst voor Shell-dealers over Airmiles-kosten

BETA houdt op 11 april een bijeenkomst voor Shell-dealers bij het tankstation van voorzitter Petra van Stijn in Arnhem. Besproken wordt wat ondernemers er samen aan kunnen doen om de Airmiles-kosten in de hand te houden.

Voor de bijeenkomst kunnen zich zowel leden als niet-leden van BETA aanmelden.

Airmiles

Een flink aantal leden heeft zich bij BETA gemeld met de klacht dat de kosten van de uitgegeven Airmiles in 2012 veel hoger uitpakken dan verwacht en hoger zijn dan eerder door Shell werd voorgesteld. Door veel dealers worden deze kostenstijgingen niet als redelijk ervaren, meldt de brancheorganisatie. In februari ging BETA met Shell om tafel zitten, maar Van Stijn zegt dat de antwoorden van de oliemaatschappij haar niet hebben gerust gesteld.

“Veel acties zijn gewoon goed en passen bij dit A-merk”, aldus Van Stijn. “Echter, bij elke actie moet je kijken naar de kosten en de opbrengsten. Dat Shell meer en nieuwe loyalty-acties wil doorvoeren juich ik toe. Alleen moet zij zich wel realiseren dat Shell alleen het loyalty-systeem kan aanpassen indien de kosten hiervan redelijk zijn voor de dealer. Van geval tot geval zal dit dan ook met ons als dealers bekeken moeten worden. Helaas was dit niet te bespreken in het bestaande Shell dealerpanel. Een gemiste kans dat Shell dat niet heeft gedaan en ook niet wil gaan doen. Op 11 april wisselen we met de Shell-collega’s van gedachten over deze loyalty-opstelling en gaan we praten over eventuele oplossingen die we als groep dealers richting Shell zouden kunnen lanceren.”

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *