Biobrandstoffensubsidie voor bedrijven

Bedrijven kunnen subsidie krijgen voor de aanschaf en het gebruik van vervoersmiddelen die op ‘duurzame biobrandstoffen’ rijden. Dit subsidieprogramma valt onder het eerder gestarte ‘Proeftuinenprogramma’ en loopt tot het eind van 2011.

Wil een bedrijf in aanmerking komen voor de nieuwe subsidie, dan moeten de aan te schaffen vervoersmiddelen ‘duurzame biobrandstoffen’ verbruiken. Hieronder vallen alle hogere blends biobrandstoffen, die ten minste 10 procent biocomponent bevatten. Onder gasvormige biobrandstoffen wordt biogas, zoals groengas, verstaan. Een project komt in aanmerking als het minimaal drie vervoersmiddelen bevat. De hoogte van de subsidie is 3.000 euro per voertuig en niet meer dan 100.000 euro per project. In totaal is 2,6 miljoen euro beschikbaar voor het totale subsidieprogramma.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *