Bovag meet zich nieuw profiel aan

Bovag wil nadrukkelijk zijn stempel gaan drukken op de ontwikkelingen rond mobiliteit in ons land. De vereniging heeft daarvoor de eigen interne besluitvorming veranderd en heeft zich ook een andere stijl van opereren aangemeten. Bondsvoorzitter Bertho Eckhardt geeft in de eigen Bovag krant aan dat de organisatie zich gaat manifesteren met standpunten die gedragen worden door de leden.

bovag

‘Lobbyorganisatie hebben vaak de neiging om standpunten naar buiten te brengen die al zijn toegesneden op het compromis dat uiteindelijk zal volgen’, zegt Eckhardt. ‘Ook Bovag heeft dat in het verleden gedaan. Het gevolg is dat je je achterban verliest nog voordat de onderhandelingen begonnen zijn. Dat moet anders’.

Samenhang

Bovag gaat meer samenhang brengen tussen de verschillende afdelingen die de vereniging telt. Niet de afzonderlijke onderdelen treden naar buiten, maar de Bovag als geheel. Bovag moet staan voor mobiliteit. Dat is ook de insteek van een campagne die de naam ‘Bovag’ het profiel van een consumentenmerk moet gaan geven. ‘Denk vooruit, begin bij Bovag’ is de slogan die bij de campagne wordt gebruikt. ‘Als je als consument nadenkt over mobiliteit en je denkt na over de aankoop van een vervoermiddel, begin dan bij Bovag’, meent Eckhardt.

Gedreven

Naast kneden en masseren in het lobbycircuit en een profilering als consumentenmerk, wil Bovag zich verder ontpoppen als ‘inspirator en katalysator’ van initiatieven. De vereniging ziet voor zichzelf een rol bij het bijeen brengen ‘en elkaar versterken’ van de achterban van ’10.000 gedreven ondernemers’ met ‘partijen buiten de branche’.

Slagvaardiger

Op bestuurlijk niveau krijgt de ledenraad een prominentere rol bij het ‘vaststellen’ van de strategie en het beleid. Het toekomstige verenigingsbestuur gaat de rol overnemen van wat nu nog hoofdbestuur heet. Met vijf leden moet het verenigingsbestuur ‘slagvaardiger’ worden dan het huidige hoofdbestuur met acht leden. Ledenraad en hoofdbestuur gaan ‘de komende maanden’ ondernemers ‘selecteren’ die in het verenigingsbestuur plaats kunnen gaan nemen. Bovag nieuwe-stijl moet de komende jaren vorm gaan krijgen.