Centrum voor vergassing biomassa

InVesta in Alkmaar moet uitgroeien tot het landelijk kenniscentrum op het gebied van biomassavergassing. Bedrijven, kenniscentra en onderwijsinstellingen krijgen met InVesta de ruimte om te experimenteren met technieken op het gebied van biomassa als basis voor zogehete groen gas. Het centrum is een gezamenlijk initiatief van overheid en bedrijfsleven.

images

Biomassa kan zo bewerkt worden dat het gebruikt kan worden als basis voor de productie van grote hoeveelheden groen gas, transportbrandstof, maar ook als grondstof voor de chemische industrie. Groen gas kent dezelfde kwaliteit als aardgas, maar dan gemaakt van biomassa. Bij biomassavergassing worden de moleculen van vooral houtachtige biomassa (sloophout, snoeiafval, gras) tot boven de 600 graden Celsius verhit dat het in kleinere moleculen uiteenvallen. Om de technologie rond biomassavergassing te ontwikkelen naar een commercieel product is het ontsluiten en uitbouwen van kennis van essentieel belang. InVesta moet hierin een centrale rol gaan spelen. InVesta wordt gerealiseerd op het Energy Innovation Park in Alkmaar. Eind dit jaar bouwt het bedrijf Torrgas een pilotinstallatie op de locatie.