‘Onderzoek verbod tabaksverkoop op stations’

De overheid onderzoekt de economische gevolgen van het mogelijk uitsluiten van tankstations als verkooppunt van tabaksproducten. Dat schrijft bestuurslid Frits Bakker van Beta op de site van de organisatie. Bakker vreest de sluiting van ‘een ongekend groot aantal’ shops of ‘wellicht van complete tankstations’ als de sector de verkoop van tabak ‘gedwongen moet missen’.

van rijn

De NVWA heeft volgens Bakker ook aangegeven de komende maanden (extra) te controleren op de naleving van de verkoopregels rond tabak. Bakker dringt er op de site van Beta bij ondernemers op aan, om aandacht te blijven geven aan het uitvoeren van leeftijdscontroles bij klanten tot 25 jaar.

Bakker noemt het naleven van de wettelijke regels ‘ongelooflijk belangrijk’. Staatssecretaris  Martin van Rijn (foto) van Volksgezondheid heeft volgens ‘Bakker al aangegeven dat een slechte score bij deze controle voor Van Rijn een reden is om ‘sluiting van tankstations als verkoopkanaal weer in de Tweede Kamer bespreekbaar te maken’. Twee fouten op de tien controles is volgens Bakker al te veel.

Bakker wijst er verder op dat een eventuele uitsluiting van stations als tabaksverkoper niet alleen direct maar zeker ook indirect de werkgelegenheid raakt. Hij vraagt aandacht voor de gevolgen voor met name de groothandelsbedrijven.

Beta adviseert de leden verkoopmedewerkers nog eens extra te attenderen op de juiste verkoopprocedure. De organisatie adviseert verder om in het bedrijfsreglement op te nemen dat medewerkers aan klanten tot 25 jaar die tabak willen kopen, altijd vragen zich te legitimeren. En aan medewerkers die dat niet doen, een schriftelijke waarschuwing te geven. Verder adviseert Beta om bij tijd en wijle jongeren te vragen om te proberen tabak te kopen, zonder daarvoor een legitimatiebewijs te tonen.