‘Opbrengst tabakaccijnzen structureel laag’

De tekorten op de opbrengsten van tabaksaccijnzen zijn structureel. Dat concluderen de brancheorganisaties NSO (detailhandel) en TZN (groothandels) op basis van gegevens over het eerste kwartaal van dit jaar.

tabak

 

Net als voor de maanden januari en februari 2014, zijn ook in maart de accijnsopbrengsten op tabakswaren ‘aanzienlijk’ lager vergeleken met de scores in dezelfde maanden in 2013 en 2012. In maart 2014 kwam de daling ten opzichte van 2013 uit op bijna 3 miljoen euro en ten opzichte van 2012 op bijna 10 miljoen euro. In februari en maart van dit jaar was ook sprake van een daling. In het eerste kwartaal van 2014 daalde de accijnsopbrengsten op tabak ten opzichte van 2013 met bijna 8 miljoen euro, in vergeleken met 2012 met 43 miljoen euro.

Rookwaar

Doordat consumenten lager geprijsde tabaksproducten gaan gebruiken en/of zich rookwaar aanschaffen in België en Duitsland, blijven de maandelijkse accijnsopbrengsten dalen. Volgens de brancheorganisaties is het heffen van tabaksaccijns als belastinginstrument uitgewerkt.