Permanente zoektocht laagste literprijs

Een grote meerderheid van de autobezitters weet ‘niet precies’ wat hij per jaar voor het bezit en het gebruik van zijn auto betaald. Dat de kosten stijgen, daar zijn de meeste mensen zich wel van bewust. Voor ‘steeds meer’ mensen reden om de auto vaker te laten staan. En om te blijven zoeken naar de laagste brandstofprijzen. Dat blijkt uit een onderzoek van Intomarkt GfK in opdracht van BNR en ANWB.Auto brandstofmotor

 

Het onderzoek laat onder meer zien dat 83 procent van de ondervraagden vindt dat de brandstofkosten ‘(veel) te hoog’ zijn. De autobelastingen zijn volgens 68 procent te hoog. Ruim driekwart (77 procent) heeft het gevoel dat de autokosten de afgelopen jaren zijn toegenomen. Twee op de drie (62 procent) zegt bewust of heel bewust bezig te zijn met het beperken van de autokosten, driekwart (76 procent) is het eens met de stelling dat zij zo zuinig mogelijk rijden.

Zuinige auto

Bijna driekwart (72 procent) van de ondervraagden geeft aan ‘bewust’ op zoek te zijn naar het tankstation met de goedkoopste brandstof. Zo’n 42 procent geeft te kennen bewust een zuinige auto te hebben aangeschaft. Voor een grote groep (69 procent) is de auto het ‘belangrijkste vervoermiddel’, 45 procent van de personen tussen de 18 en 64 jaar is afhankelijk van de auto om op het werk te komen. Ook is 41 procent bereid om nog even ver te rijden voor het werk. De bereidheid om de auto te delen met anderen voor woon-werkverkeer bij financieel voordeel blijft beperkt tot 20 procent van de autobezitters.