Principeakkoord CAO Tankstations en Wasbedrijven

BETA en BOVAG hebben met de vakbonden een principeakkoord bereikt over een nieuwe CAO voor Tankstations en Wasbedrijven. In de overeenkomst – die een lange looptijd kent – is ‘een verantwoorde loonstijging’ afgesproken.

In mei 2012 worden de lonen met 2 procent verhoogd. In februari 2013 volgt een loonsverhoging over de loonschalen van 1 procent en in september 2013 worden de lonen ook met 1 procent verhoogd. Verder is afgesproken dat in december dit jaar een eenmalige uitkering van 75 euro wordt gegeven.

De nieuwe CAO loopt van 1 september 2011 tot 1 november 2013. “Hiermee geven wij invulling aan de uitdrukkelijke wens van de leden van BETA en BOVAG om een langlopende CAO af te spreken. Dit zorgt voor rust op het gebied van arbeidsvoorwaarden en geeft daarnaast duidelijkheid aan de ondernemers over kostenontwikkelingen in deze moeilijke economische tijd”, aldus BOVAG-onderhandelaar Jos Kleiboer.

BETA-onderhandelaar Martijn van der Kolk vertelt: “Verder hebben we kunnen afspreken dat een kwart van de totale loonsverhoging alléén over de CAO-schalen gaat en niet over het feitelijke salaris dat een werknemer verdient. Ook deze vorm van kostenbeheersing was een uitdrukkelijke wens van de leden.” (www.pompshop.com)