Publicatieplicht brandstofprijzen van tafel

Afbeelding 1Er komt geen publicatieplicht van benzineprijzen voor pomphouders. Minister Kamp van EZ is niet van plan om een voorstel daartoe in te dienen bij de Tweede Kamer. De minister werd eerder dit jaar via een motie opgeroepen om de mogelijkheden van een publicatieplicht te onderzoeken. Kamp heeft door een extern bureau laten uitzoeken wat de gevolgen van een publicatieplicht zouden zijn. Hij concludeert nu dat de kosten daarvan hoger zijn dan de baten. En dat het verplicht vermelden van brandstofprijzen op een site geen bijdrage levert aan de huidige transparantie op de markt.

BETA is in een eerste reactie erg blij met de houding van de minister. De belangenorganisatie heeft zich de afgelopen periode ingezet om een mogelijke publicatieplicht van tafel te krijgen. BETA heeft onder meer gesprekken gevoerd met het externe bureau dat in opdracht van de minister de argumenten voor en tegen een plicht op een rijtje heeft gezet.  BOVAG en NOVE laten in een reactie eveneens weten tevreden te zijn met de reactie van de minister. Ook zij hebben zich teweer gesteld tegen, wat ze noemen, ´een verzwaring van de administratieve lasten voor zelfstandig ondernemers’.