Quote van de maand

“Als autowasondernemers kunnen kiezen tussen de combinatie van snel wassen met een acceptabel resultaat of langzaam met een maximaal resultaat, kiezen ze vrijwel allemaal voor de eerste optie.”

Directeur Jeroen Foppele van Christ Wash Systems signaleert drie autowastrends. Hij vertelt verder: “Zeker klanten die hun markt kennen, kiezen bij het bestellen van hun vierde machine veelal voor een Takt. Hiernaast was drogen vroeger niet van heel groot belang, maar nu wil iedereen het restwater weg hebben. Een derde trend die wij zien is de opkomst van steeds grotere wasstraten.”

Pompshop oktober, p. 10 t/m 13.

Elke maand kiest de Pompshop-redactie de interessantste, grappigste of brutaalste uitspraak uit een editie. Dit kan een eye-opener, kwinkslag of wetenswaardigheid zijn! (www.pompshop.com)