Specialisten actief voor pomphouders

Beta laat zich in de juridische procedure die het gaat aanspannen tegen de Staat der Nederlanden bijstaan door de advocaten prof. mr. Arjen van Rijn (foto) en prof. mr. Charles Langereis. Beide heren zijn gespecialiseerd in belastingrecht. De algemene ledenvergadering van Beta stemde kort voor het debat in de Tweede Kamer in met het aanspannen van de procedure, mocht het kabinet niet willen afwijken van haar huidige accijnsbeleid op brandstoffen.

IMG_8536

 

Zoals bekend kan het kabinet blijven rekenen op een meerderheid in het parlement voor het uitvoeren van het Belastingplan 2014. Inzet van de gang naar de rechter is het afdwingen van een compensatieregeling. Een dergelijke regeling moet pompondernemers in vooral de grensregio enigszins schadeloos stellen voor de omzetderving van hun bedrijven. Zaak voor de geleerden is om aan te tonen dat het actuele accijnsbeleid direct in verband is te brengen met de economische conditie van de tankstations.

Minimaal een jaar

Beta nodigt nadrukkelijk ook niet-leden van de vereniging uit om zich aan te sluiten bij de juridische procedure die collectief wordt aangespannen. Op korte termijn wordt er een stichting opgericht, die als rechtspersoon namens de pomphouders gaat fungeren. Van Rijn en Langereis hebben deelnemers al gewaarschuwd dat de procedure de nodige tijd in beslag gaat nemen. Er wordt rekening gehouden met minimaal een jaar. Van Rijn en Langereis willen naast de collectieve procedure namens ondernemers die zich met hun bedrijf direct in de knel zien komen, de Staat ook in kort geding dagvaarden. In kwesties van acute nood, is het aanspannen van een kort geding vaak een probaat middel om de druk enigszins te verlichten.