Subsidie provincie Drenthe voor ombouw biobrandstoffen-auto’s

De provincie Drenthe heeft een half miljoen euro vrijgemaakt om het gebruik van biobrandstoffen te stimuleren. Auto’s kunnen uit dit potje worden omgebouwd, zodat deze op biodiesel of ethanol kunnen rijden.

Hiertoe is door Gedeputeerde Staten een motie aangenomen, die door tankstationhouder Edward Doorten van Green Planet is aangezwengeld.

Ombouwkosten

In de BOVAGkrant vertelt hij: “Er zijn heel wat autobezitters die staan te trappelen om op een schone manier te rijden. Wat is er nou mooier dan dat je tegen die mensen kunt zeggen dat de eventuele ombouwkosten van hun auto voor de helft door de provincie worden vergoed?”

 

  1 comment for “Subsidie provincie Drenthe voor ombouw biobrandstoffen-auto’s

  1. B. Buiten
    30 december 2012 at 17:38

    De provincie Drenthe loopt achter. Men is nog niet op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. De grondstoffen voor biobrandstof moeten in Nederland worden geingevoerd. Deze komen vaak uit landen als Maleisië, Indonesië, Afrika en Brazilië en daar neemt men het niet zo nauw met milieu effecten. Bijv. bij ontginningen gaan zeer grote hoeveelheden CO2 de lucht. Soms is 150 jaar nodig om dit te compenseren. Boeren worden vaak van hun land gejacht. Voedselvoorziening komt in de problemen. Afgelopen 5 jaar zijn 3 keer de voedselprijzen geëxplodeerd. Gelukkig begint de EU in te zien dat verdere groei gestopt moet worden en stelt normen bij. Maar de provincie Drenthe is nog niet zover.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *