Twee weken wachten in kwestie oplaadpalen…

De kort geding-rechter in Den Haag heeft zich twee weken de tijd gegeven om tot een uitspraak te komen over de vraag of tankstationondernemers al dan niet de plaatsing langs snelwegen moeten accepteren van oplaadstations voor elektrische auto’s. De zaak werd gisteren aanhangig gemaakt door de Vereniging Particuliere Rijkswegvergunningen van Tankstations VPR. De vereniging ziet zich door een eventuele plaatsing geschaad in haar belangen. De overheid en het bedrijf Fastned willen de oplaadpalen nog dit jaar installeren.Opladen

De VPR heeft met de overheid een contract gesloten dat de leden van de vereniging het exclusieve recht geeft op de verkoop van brandstof langs de snelwegen. Volgens de pompexploitanten gaat het bij ‘brandstof’ om alle brandstoffen. Volgens de landsadvocaat is elektriciteit geen brandstof. Het convenant met de pomphouders is, aldus de landsadvocaat, nooit bedoeld om nieuwe ontwikkelingen tegen te houden. Bovendien zijn de verzorgingsplaatsen waarop de tankstations staan eigendom van Rijkswaterstaat. RWS mag zelf bepalen wie ze daar gebruik vanlaten maken. ‘De enige beperking is dat er geen andere aanbieders van benzine en diesel mogen zijn’.

Investeringen

Exploitanten voerden aan dat er op basis van de contracten met de overheid investeringen zijn gepleegd. Ze mochten er vanuit gaan dat die hun waarde zouden behouden. Nu komen daar andere aanbieders van brandstof bij. Oneerlijke concurrentie en in strijd met de contracten, vinden ze. Bovendien zouden de exploitanten de afgelopen periode niet betrokken zijn geweest bij de procedure.