Werkgevers: begroting 2014 ‘minst alle kwaden’

Een aantal werkgeversorganisaties stelt in een gezamenlijke verklaring dat het kabinet met de begroting voor 2014 gekozen heeft ‘voor het minst van alle kwaden’. Het bedrijfsleven wordt relatief ontzien, maar de pijn van de recessie wordt nog hevig geleden’. De verklaring is opgesteld door VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland.

bernhard wientjes

 

‘Met oplopende werkloosheid en de onder druk staande koopkrachtontwikkeling gaan veel kleinere ondernemers opnieuw een zeer moeilijk jaar tegemoet’, aldus de verenigingen. Het vertrouwen in het kabinet blijft ‘broos’. ‘De toegezegde lastenverlichting voor bedrijven gaat niet door. De accijnspijn blijft schadelijk voor de (grens)economie’.

Overeind helpen

Het kabinet wil voorgenomen bezuinigingen per 2015 op de zelfstandigenaftrek voor kleine ondernemers ‘verzachten’, de drie organisaties willen de aftrek helemaal in tact laten. ‘Het is onbegrijpelijk dat de politiek zo lichtzinnig omspringt met ondernemerschap’. Voorzitter Bernhard Wientjes (foto) van VNO-NCW stelde in het Radio 1 Journaal vast dat het juist de ondernemers zijn die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het economisch weer overeind helpen van Nederland. Elke belemmering in dat proces kan averechts uitpakken, aldus Wientjes.