Wiebes: geen herziening accijnsbeleid

De Tweede Kamer kan vandaag een brief verwachten van de staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes (VVD), omtrent de toekomst van de brandstoffenaccijnzen. De bewindsman trekt de nieuwe tarieven zoals die gelden vanaf afgelopen januari niet in. Dat is aldus een bericht in de Volkskrant de strekking van het schrijven. En daarmee is het hoge woord er uit. De Kamer gaat op basis van die brief met de staatssecretaris in debat.

grensbord

 

De Belastingdienst heeft in opdracht van Wiebes onderzocht of er een relatie is tussen de accijnsverhogingen en het, wat is gaan heten, grenseffect. De Belastingdienst heeft bij het onderzoek ook de oliemaatschappijen betrokken. Noch de dienst noch de producten hebben ‘geen zekerheid (kunnen) verschaffen of de accijnsverhogingen van begin dit jaar wel of niet grenseffecten heeft’.

Relatie

Pomphouders, hun belangenverenigingen en ook oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn van mening dat er wel degelijk een relatie bestaat tussen de jongste tarieven en tanken in de buurlanden. Het calculerend gedrag van de consument zou omzetverliezen hebben gebracht, de werkgelegenheid onder druk hebben gezet en ondernemers tot een gedwongen sluiting van hun station hebben aangezet. Lobbyorganisaties hebben zich sinds januari gepresenteerd met cijfers die de neergang van de omzet als een direct gevolg van het accijnsbeleid zouden moeten aantonen.

Inhoudelijk

De Belastingdienst is er met de cijfers van de afgelopen drie maanden in de hand kennelijk niet in geslaagd om het verband tussen het een en het ander aan te tonen. Dat wil niet bij voorbaat zeggen dat er niks aan de hand is. Het lijkt er vooralsnog op dat de dienst, en daarmee de staatssecretaris, meer tijd nodig heeft om het omzetverlies al dan niet direct aan het accijnsbeleid te kunnen relateren. Of het nog voor het zomerreces komt tot een inhoudelijk debat tussen de bewindsman en de Kamer is dan nog maar de vraag.